تازه ترین خبرها
1393/09/23 فعاليت دوم2-نمايش درس كوشا و نوشا
1393/09/22 جدول زمان بندي آزمون هاي پايه دوم
1393/09/21 آزمايش سوم 2 تصفيه ي آب
1393/09/20 فعاليت سوم2- گازها
1393/09/19 بازديد از آسمان نما
1393/09/17 فعاليت دوم2-دماسنج
1393/09/17 بازديد پايه سوم از خانه رياضيات
1393/09/17 فعاليت سوم2- مقايسه كسرها
1393/09/15 فعاليت سوم 2 -آزمايش نفوذ پذيري خاك
1393/09/15 پايه چهارم - مشاهده جانوارن بي مهره
1393/09/12 فعاليت پايه چهارم - مخلوط ها
1393/09/12 فعاليت سوم2-اندازه گيري جرم و حجم مواد
1393/09/12 توزيع شير
1393/09/12 نكات بهداشتي درمورد آلودگي هوا
1393/09/11 فعاليت دوم1-آشنايي با تابش خورشيد
1393/09/11 فعاليت سوم1-الگوي دريافت مفهوم
1393/09/10 فعاليت سوم 2 - كسر
1393/09/10 فعاليت دوم 2 - رشد گياه
1393/09/09 بازديد پايه دوم از خانه رياضيات
1393/09/06 آزمايش فوران آتشفشان
1393/09/05 فعاليت سوم1-نمايش درس بلدرچين و برزگر
1393/09/04 فعاليت سوم2-نمايش درس بوي بهشت
1393/09/03 فعاليت پايه سوم -اندازه گيري جرم اجسام باترازو
1393/09/02 بازديد پايه پنجم از خانه رياضيات
1393/09/01 معاينه چشم
1393/09/01 فعاليت پايه دوم -جمع اعداد دو رقمي
1393/08/30 انتخاب و معرفي بهداشت ياران
1393/08/28 فعاليت پايه دوم - مدرسه ي خرگوشها
1393/08/28 فعاليت پايه دوم -نمايش درس خرس كوچولو
1393/08/28 فعاليت پايه پنجم- اهرم ها و ماشين ها
1393/08/27 همكاري دبستان باقرالعلوم با برنامه زنده رود اصفهان
1393/08/27 فعاليت دوم 2-استفاده صحيح در مصرف آب
1393/08/27 جلسه آموزش خانواده پايه دوم و سوم
1393/08/26 فعاليت سوم 1-اندازه گيري
1393/08/25 بازديد پايه ششم از خانه رياضيات
1393/08/25 فعاليت سوم2 - نمايش درس اجتماعي
1393/08/24 فعاليت سوم 2-تغييرحالت مواد
1393/08/21 فعاليت سوم 2-جشن هزار
1393/08/21 فعاليت پايه چهارم - جهت يابي جغرافيايي
1393/08/21 بازديد پايه چهارم - خانه رياضيات
1393/08/19 فعاليت پايه چهارم - نمايش زندگي شهر روستا عشاير
1393/08/18 فعاليت چهارم 2-خواص گياهان دارويي
1393/08/17 فعاليت دوم2-ساخت اعداد دو رقمي
1393/08/14 اولين جلسه شوراي دانش آموزي
1393/08/14 كتابخانه كلاسي پنجم 2
1393/08/11 فعاليت چهارم 1-رشد گياه در آب هاي مختلف
1393/08/11 فعاليت چهارم1-مشاهده آوند ها
1393/08/11 بزرگداشت ايام سوگواري تاسوعا و عاشوراي حسيني
1393/08/10 فعاليت دوم 1-تقويت حافظه
1393/08/10 فعاليت دوم2- هواي سالم و آلوده
1393/08/07 مراسم عزاداري سالار شهيدان
1393/08/06 فعاليت سوم 1-صبحانه گروهي
1393/08/06 مسابقه نقاشي قلب
1393/08/05 بازديد پايه سوم-كارخانه شير آلاس
1393/08/05 انتخابات شوراي دانش آموزي
1393/08/04 فعاليت پايه سوم - ساخت مكعب
1393/08/04 فعاليت پايه سوم - آتش نشاني
1393/08/03 فعاليت سوم 1- تقارن
1393/08/03 تبليغات شوراي دانش آموزي
1393/07/30 اردوي كلاسهاي دوم ، سوم و چهارم
1393/07/29 اردوي كلاسهاي پنجم و ششم
1393/07/26 اطلاعيه اردو
1393/07/25 همايش كوه گشت خانوادگي
1393/07/22 فعاليت پنجم2- آشنايي با تغييرات فيزيكي و
1393/07/20 جشن بزرگداشت عيد غدير
1393/07/19 فعاليت چهارم 1- نمايشگاه ماكت محله
1393/07/16 بازديد پايه دوم از باغ گلها
1393/07/14 فعاليت سوم 1- پرورش مهارت جمع آوري اطلاعات
1393/07/14 فعاليت پايه چهارم - بازديد محله
1393/07/14 بررسي موي سر دانش آموزان
1393/07/14 اعضا انجمن درسال تحصيلي 94-93
1393/07/09 فعاليت پايه چهارم مشاهده سلول
1393/07/09 دعوتنامه مجمع عمومي
1393/07/09 برنامه غذايي
1393/07/09 توصيه هاي بهداشتي
1393/07/08 جلسه اوليا پايه چهارم با آموزگار مربوطه
1393/07/08 جلسه اوليا پايه پنجم با آموزگار مربوطه
1393/07/06 فعاليت پايه پنجم- تفاوت مولكولهادرمواد مختلف
1393/07/06 فعاليت پنجم2 -مشاهده كشش و ربايش بين ...
1393/07/05 جلسه اوليا پايه ششم با آموزگار مربوطه
1393/07/01 بازگشائي مدرسه
۱۳۹۳ يکشنبه ۳۰ آذر
كادر دبستان پسرانه باقرالعلوم در سال تحصيلي 94-93
 
سمت نام و نام خانوادگي رديف سمت نام و نام خانوادگي رديف
آموزگار سوم خانم سلماني 14 مديريت آقاي عاصمي 1
آموزگار سوم
خانم صادقي
15
معاونت اجرايي
آقاي مكرمي
2
آموزگار چهارم
خانم ربيعي
16
معاونت آموزش
آقاي بوستاني
3
آموزگار چهارم
خانم احتمالي
17
معاونت مالي
خانم صمداني
4
آموزگار پنجم
خانم جواهري
18
معاونت فن آوري
آقاي احمدي
5
آموزگار پنجم
آقاي ميرقادري
19
معاونت پرورشي
آقاي طبائيان
6
آموزگار ششم
آقاي برادران
20
امور دفتري
خانم كلاهدوزان
7
آموزگارششم درس ادبيات
آقاي منصوري
21
سمعي و بصري
خانم دهقانپور
8
آموزگارششم درس اجتماعي ، تفكر و پزوهش
آقاي سلطاني
22
مربي قرآن
خانم ضيائي
9
آموزگارششم درس كار و فن آوري
خانم صفري
23
مربي بهداشت
خانم حامي فر
10
مربي هنر
خانم هادوي
24
مربي بهداشت
خانم قطبي
11
مربي ورزش
آقاي چعفري
25
آموزگار دوم
خانم عبد يزدان
12
خدمات
آقاي ميرزائي
26
آموزگار دوم
خانم كلاني
13

مقالات دبستان پسرانه باقرالعلوم

پايه دوم

 

پايه چهارم

 

پايه ششم

 

مشاوره

 

پايه سوم

 

پايه پنجم

 

بهداشت

 

 

دبستان پسرانه باقرالعلوم

برنامه كلاسهاي تابستان سال تحصيلي 94-93
 

جشنواره جابربن جيان

 

 
 

 

Powered by DorsaPortal