بانک سوالات پایه ششم
!!!date1_simple_full!!! تكاليف آلودگي هوا كلاس ششم -فارسي 03-10-98
!!!date1_simple_full!!! تكاليف آلودگي هوا كلاس ششم 1 و 2 -رياضي و فارسي 02-10-98
!!!date1_simple_full!!! تكاليف آلودگي هوا كلاس ششم 1 و 2 -رياضي 01-10-98
!!!date1_simple_full!!! تكاليف آلودگي هوا ششم هديه ها- 10-09-98
!!!date1_simple_full!!! تكاليف درس علوم ، كلاسهاي ششم، آلودگي هوا 09-09-98
!!!date1_simple_full!!! تكاليف درس رياضي ، كلاسهاي ششم1و2 ، آلودگي هوا 09-09-98
!!!date1_simple_full!!! تكاليف درس رياضي ، كلاس ششم 3 ، آلودگي هوا 09-09-98
!!!date1_simple_full!!! تكاليف درس فارسي، ششم ، آلودگي هوا 09-09-98
!!!date1_simple_full!!! عيدانه پايه ششم - نوروز 98
!!!date1_simple_full!!! سوالات ادبيات ششم 30-08-97
!!!date1_simple_full!!! سوالات ادبيات ششم 07-08-97
!!!date1_simple_full!!! درس 13 علوم ششم
!!!date1_simple_full!!! سوالات 09-02-97
!!!date1_simple_full!!! سوالات آدينه 29-01-97
!!!date1_simple_full!!! جمع بندي و مرور درس فصل 10-17-12-96
!!!date1_simple_full!!! نمونه سوالات رياضي پايه ششم 03-12-96
!!!date1_simple_full!!! سوالات درس 9 علوم ششم 03-12-96
!!!date1_simple_full!!! آدينه رياضي ششم 12-11-96
!!!date1_simple_full!!! فصل 6 و 7 علوم ششم
!!!date1_simple_full!!! سوالات آدينه 21-10-96
!!!date1_simple_full!!! سوالات آدينه 21-10-96 شماره 2
!!!date1_simple_full!!! نمونه سوال فصل 5 علوم ششم
!!!date1_simple_full!!! سوالات درس5 علوم ششم _ آلودگي هوا 10-10-96
!!!date1_simple_full!!! سوالات مربوط به تعطيلي ، آلودگي هوا 29-09-96
!!!date1_simple_full!!! مرور درس 1 تا 4 علوم ششم 29-09-96
!!!date1_simple_full!!! فصل 4 علوم ششم
!!!date1_simple_full!!! سوالات رياضي - مبحث اعشار2
!!!date1_simple_full!!! سوالات رياضي - مبحث اعشار
!!!date1_simple_full!!! سوالات رياضي - مبحث كسر3
!!!date1_simple_full!!! سوالات مبحث كسر 25-08-96
!!!date1_simple_full!!! سوالات مرور درس 1 تا 3 علوم 24-08-96
!!!date1_simple_full!!! سوالات آدينه 18-08-96
!!!date1_simple_full!!! سوالات 96/08/15
!!!date1_simple_full!!! سوالات 96/08/06
!!!date1_simple_full!!! سوالات 96/08/02
!!!date1_simple_full!!! سوالات آدينه 96/07/28
!!!date1_simple_full!!! سوالات 96/07/25
!!!date1_simple_full!!! سوالات آدينه 19-07-96
Powered by DorsaPortal